10 tips til informasjon som bør deles med bedriftens ansatte

Åpen og tydelig internkommunikasjon er viktig i alle bedrifter, uavhengig av størrelse. Her er ti tips til informasjon alle bedrifter burde dele med de ansatte.


Ordsky med kategorier av informasjon Appfabrikken anbefaler at deles med bedriftens ansatte. Illustrasjon.

Hva slags informasjon er viktig å dele fortløpende med de ansatte i en bedrift? Her er våre ti beste tips til fortløpende kommunikasjon til de ansatte. Dette kommer i tillegg til det som alltid burde ligge lett tilgjengelig for alle som jobber i en bedrift, som for eksempel oversikt over digitale verktøy, personalhåndbok, HMS-håndbok og kontaktinformasjon.

Våre 10 beste tips til internkommunikasjon

 1. Alt som er verdt å feire
  Ferdigstilte oppdrag, vellykkede leveranser, nye kontrakter, interne mål som er nådd, nye maskiner, personer som har fått fagbrev eller andre sertifiseringer, positive tilbakemeldinger fra kunder, gode presseoppslag. Det er viktig å feire alle seiere, og la de ansatte ta del i feiringen.

 2. Nøkkeltall og KPIer
  Produksjonstall, leveringspresisjon, salgstall, dager siden forrige fraværsskade, eller andre HMS-tall.

 3. Mål og strategi
  Ansatte bør ha en tydelig forståelse av selskapets langsiktige mål, strategier og fremtidsplaner. Å forstå hva dere jobber mot, hvorfor dere gjør det, og hvordan dere skal komme dit gir hver enkelt ansatt eierskap. Dette øker engasjementet, og forhåpentligvis også produktiviteten. Husk å bake dette inn der det er naturlig.

 4. Organisasjonsendringer
  Ledige stillinger, nye ansettelser, interne forfremmelser, omstruktureringer, oppkjøp, fusjoner.

 5. Praktisk informasjon
  Praktisk informasjon om stort og smått som er av betydning for folks arbeidshverdag. Alt fra endring i skiftordningen til kantinens åpningstider i ferien.

 6. Fokusområder eller produkter
  Er det noe bedriften har spesielt fokus på akkurat nå? Det kan for eksempel være spesielle ting innenfor HMS, nye produkter som skal lanseres i markedet, eller nye maskiner eller programvare som er tatt i bruk internt.

 7. Sosialt
  Informasjon om ukens trim eller neste ukes lønningspils. Husk å tillate likerklikk og kommentarer på innleggene, og la gjerne de ansatte melde seg på direkte ved å trykke "Jeg kommer!".

 8. Introduksjon av nyansatte
  Informer om nye personer som er ansatt. Det er hyggelig for nye kollegaer å bli ønsket velkommen i appen, også før de har hatt sin første arbeidsdag.

 9. Nye rutiner eller informasjon om endring av øvrig innhold
  Er det gjort endringer i den informasjonen som alltid ligger tilgjengelig i appen, som for eksempel personalhåndboka? Informer om det gjennom å legge ut en nyhetssak, og ved å lenke videre til innholdet som er oppdatert. Da sikrer dere at alle får det med seg og er oppdatert til enhver tid.

 10. Oppfordringer og påminnelser
  Er det ønskelig med flere forbedringsforslag, eller at også små, uønskede hendelser skal rapporteres? Husk å minne de ansatte på dette med jevne mellomrom, gjerne med lenker direkte til relevante skjemaer i appen.

Er dere interessert i app for ansatte?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.