Mapei

Mapei har valgt å ta i bruk app for ansatte i fire land. Appfabrikkens løsning benyttes i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Logo for Mapei. Illustrasjon.

Appen til Mapei brukes som en informasjonskanal til de ansatte, og inkluderer blant annet:

Selv om det teknisk sett kun er én app som dekker alle fire landene vil det ikke oppleves slik for de ansatte. Når de ansatte logger seg inn vil de oppleve det som en egen app for sitt land. Hvert land har sin egen app-redaktør, og sitt eget innhold.

Er dere interessert i app for ansatte?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.


iPhone med Mapei sin app for ansatte. Foto.

iPhone med Mapei sin app for ansatte. Foto.