Metrisk

Metrisk har valgt Appfabrikken som leverandør av app for sine teknikere og kunder.

Logo for Metrisk. Illustrasjon.

Samarbeidet med Metrisk startet med en app for selskapets teknikere, men har etterhvert blitt videreutviklet til å også omfatte samarbeidspartnere, sentralbord og kunder.

App for kunder og sentralbord

Dersom en kunde trenger service på sitt garasjeanlegg melder de fra om dette ved å ringe sentralbordet, eller ved å rapportere direkte på egne iPad-apper som er plassert i garasjeanleggene.

Henvendelsen blir automatisk tildelt en tekniker som er på vakt i kundens geografiske område.

Kunden kan selv få en oversikt over alle sine serviceoppdrag, med tilhørende dokumentasjon, via en nettportal.

App for teknikere

Når en tekniker blir tildelt et serviceoppdrag viser appen all nødvendig informasjon. Tekniker bruker appen for timeføring og dokumentasjon. Løsningen holder også kunden oppdatert om oppdragets status.

Er dere interessert i app for ansatte?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.