Simployer

Simployer er et populært HR-system. Bedrifter som har sin ansattekatalog i Simployer, kan få automatisk synkronisering mot app for ansatte.

Appfabrikkens maskott holder i to slanger tilkoblet AD og Simployer. Illustrasjon.

Vår sømløse integrasjon mot Simployer har flere fordeler:

  • Ingen behov for å manuelt legge til brukere i appen. Dette synkroniseres automatisk.

  • Ansatte som slutter i selskapet mister automatisk tilgang til appen

  • Nyansatte får automatisk tilgang til appen. De kan også få en automatisk velkomstmelding på e-post og SMS.

Det er i tillegg mulig å:

  • Synkronisere avdelinger

  • Målrette innhold og meldingsutsendelse til grupper av ansatte (for eksempel funksjonærer, fagarbeidere, lærlinger eller bestemte datterselskaper)

    • Publiser innhold som kun blir synlig for utvalgte grupper av ansatte

    • Send pushvarsler eller SMS kun til bestemte grupper

Ta kontakt i dag for en prat om integrasjon med Simployer.