Personvern

Her kan du lese mer om hvordan apper utgitt av Appfabrikken AS bruker, lagrer og deler dine personopplysninger.

Les mer

Det er to kilder til personopplysninger i våre apper: Opplysninger du selv har lagt inn, for eksempel ved registrering av brukerprofil eller ved innsendelse av skjema, samt opplysninger appens eier har lagt inn på dine vegne, for eksempel hvis du er ansatt i et selskap og har fått tilgang til deres app som bruker eller redaktør.

Disse opplysningene kan inkludere blant annet navn, telefonnummer, fødselsdato, arbeidsgiver, kjønn, skole, adresse, e-post, navn og kontaktinformasjon til foresatte, stillingstittel m.m.

Dine personopplysninger blir samlet inn for å oppfylle funksjonalitet i våre løsninger. Eksempelvis trenger vi ditt mobilnummer for å la deg logge inn med engangskode på SMS, ditt navn og kontaktinformasjon dersom du tar kontakt med oss eller våre kunder gjennom utfylling av skjema i appen, o.l.

I tillegg til rene personopplysninger, oppbevarer vi også informasjon om din enhet, samt hvordan du bruker våre løsninger. Denne informasjonen knyttes sammen med din personinformasjon. Denne informasjonen analyseres for å gjøre våre produkter bedre, samt ved feilsøking og feilretting. I noen tilfeller blir også denne informasjonen gjort tilgjengelig for oss og appens eier (vår kunde), dersom de ønsker en oversikt over hvem som har lest hvilket innhold. (Eksempelvis dersom de trenger dokumentasjon på at viktig informasjon er lest av appens brukere.)

Opplysningene blir lagret på Appfabrikkens servere, som er fysisk lokalisert innenfor EØS-området og i tråd med gjeldende regelverk for oppbevaring av personopplysninger. I tillegg benytter vi en rekke tredjepartsverktøy for å samle inn og analysere data, samt for utsendelse av SMS, E-post og pushvarsler.

Følgende tredjepartsleverandører kan ha tilgang til hele eller deler av din personinformasjon: Google (for Google Analytics, Firebase Analytics, Google Cloud Messaging), Apple (for utsendelse av pushvarsler, evt. også lagring i iCloud), Sentry (for overvåking av feil og statistikk over tjenestens ytelse), Pushwoosh (for utsendelse av pushvarsler), Facebook (for innlogging med Facebook, sporing av app-installasjoner, og i noen tilfeller også remarketing), LogRocket (for feilsøking, opptak av brukersesjoner for analyse og produktforbedring), DigitalOcean (vår hostingleverandør), Amazon (for oppbevaring av innsendte bilder, samt oppbevaring av backup av våre databaser), Link Mobility (for utsendelse av SMS), MailGun (for utsendelse av e-post), Tinify (for komprimering av opplastede bilder), Zencoder (for komprimering av opplastede videoer).

Merk at informasjonen listet ovenfor ikke nødvendigvis er komplett eller uttømmende, og at den vil variere fra app til app og bruker til bruker. Dersom du lurer på hvordan akkurat dine opplysninger blir behandlet, kan du ta kontakt på personvern@appfabrikken.no.

Snakk med oss om apputvikling