Domsguiden for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

I samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hjelper vi landets jusstudenter med å analysere dommer fra Høyesterett.


En jente sitter foran en laptop med appen Domsguiden åpen. Foto.

Domsguiden presenterer de mest sentrale dommene på jusstudiet, og redegjør for deres innhold og prejudikatsverdi. Den viser hva som kan markeres og hvorfor det bør markeres. På denne måten vet studentene hva de bør fokusere på, og de får øvd seg på juridisk metode.

Appen har blitt svært populær blant landets jusstudenter. Den er tilgjengelig på iPhone, Android, nettbrett, PC og Mac.

Hvordan fungerer Domsguiden?

  • Få en oversikt over de viktigste dommene for hvert universitet, studieår og fag

  • Se oppsummering og eksempler på hvordan dommen kan brukes i en oppgave eller på eksamen

  • Markere dommer som lest/ferdigbehandlet

  • Favorittmarkere

  • Skriv inn egne kommentarer

  • Opprett konto for å jobbe på tvers av mobil/nettbrett og PC

Appens innhold er skrevet av jusstudenter, og kvalitetssikret av advokater og advokatfullmektiger hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig .

Domsguiden har blitt et viktig læremiddel for landets jusstudenter, og er helt gratis. Samtidig fungerer den som god markedsføring av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som ønsker å rekruttere dyktige studenter til sine advokatkontor.

Er dere interessert i skreddersydd apputvikling?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.


En kvinne bruker en laptop med appen Domsguiden. Foto.

En laptop med appen Domsguiden åpen. Foto.

En laptop med appen Domsguiden åpen. Foto.

En smarttelefon med appen Domsguiden åpen. Foto.

Video: Domsguiden, iPhone
Status: 0 av 58.183333 sekunder