Effektiv og rimelig apputvikling i 2023

Apputvikling blir enklere, morsommere og rimeligere for hvert år som går, og vil vil gjerne få gleden av å utvikle din neste app!

Les mer

Fra vårt kontor i Oslo driver vi utvikling av mobile apper for iOs og Android. Ved behov kan appen i tillegg utgis for MacOS, Windows og web.

Snakk med oss om apputvikling

Send en melding på chatten eller ta kontakt på telefon eller e-post for å snakke om apputvikling.

Apputvikling til en hyggelig pris

Ved å kombinere ferdige moduler, tilpasning og skreddersøm, kan vi utvikle din app til en hyggelig pris.

Vi kan love:


Enkleste løsning

Å være en god utvikler handler ikke om å lage "flest mulig funksjoner", men om å finne løsninger som gjør dine brukeres hverdag enklere, og gir mest mulig nytteverdi på enklest mulige måte.

For eksempel er det ikke nødvendig å utvikle ny funksjonalitet i din app hvis det allerede finnes gode løsninger på markedet.

De fleste selskaper må basere seg på flere forskjellige mobile apper som hver for seg løser et avgrenset behov. Noen får derfor en "kongstanke" om å sette i gang et omfattende IT-prosjekt som skal svare på alle spørsmål og samle alle tjenester i èn løsning. Dette fraråder vi.

Ikke gap over mye

Dersom man ønsker å løse "alt" kan resultatet kan fort bli et omfattende prosjekt som tar lang tid.

Innen appen er klar kan hele behovet ha endret seg. Store prosjekter har også en tendens til å ende langt over budsjett og ha flere feil.

Ikke erstatt apper som allerede finnes og fungerer godt

Hvis din bedrift har apper som fungerer godt i dag, så fortsett med dem!

La oss fokusere på å løse ubesvarte spørsmål, så kan vi heller hjelpe brukeren med å navigere blant de forskjellige verktøyene din bedrift benytter.

Start med det enkleste

Prosessen vår er å starte med det primære behovet, og løse det så raskt og enkelt som mulig. Når vi har fått ferdig en enkel "førsteversjon" av appen, kan vi sammen ta en vurdering på om vi bør sette av mer tid og ressurser for utvikling av ny funksjonalitet.

Kanskje er vi da allerede i mål?

Hva koster det å lage en app?

Våre tjenester inkluderer rådgivning, utvikling og vedlikehold, og vi tilbyr gjerne fastpris.

Timepris

Alt vi utvikler blir laget av senior apputviklere fra vårt kontor i Oslo. Vår timepris er 1 700 kr per time eks. mva.

Fastpris

Selv om vår timepris er i det øvre sjiktet, koster det ofte mindre å utvikle apper hos oss enn hos andre tilbydere.

Vi er selektive med hvilke prosjekter vi påtar oss, og ved å utvikle mobile løsninger som lar oss gjenbruke kode på tvers av prosjekter er våre priser konkurransedyktige.

Dette gjør også at vi i mange tilfeller kan tilby fastpris.

Teknologi

For at vi skal drive apputvikling så effektivt som mulig er vi selektive med hvilke oppdrag vi påtar oss. For at vi skal være riktig leverandør av apputvikling for din bedrift, må prosjektet være kompatibelt med disse punktene.

Alle prosjekter vi leverer:


Dette gjør at vi slipper å finne opp hjulet på nytt for hver kunde, og får mulighet til å bli eksperter innen teknologien vi har valgt.

Lang erfaring med web-native

Vi benytter såkalt web-native teknologi. Dette betyr at mye av koden vi skriver kan benyttes både på iOs og på Android. Vi sparer tid og kan holde kostnadene til apputvikling nede.

Dette passer godt for mange prosjekter. Selv om appen er utviklet med samme kodebase for iOs og Android følger den design-retningslinjene til Material Design for Android (Google sine retningslinjer for design) og til Human Interface Guidelines for iOs (Apple sine retningslinjer for design).

Web-native passer til det meste, men ikke til alt. Derfor supplerer vi med native kode til de enkelte plattformene der det er behov.

Rett teknologi til rett prosjekt

For noen prosjekter passer ikke denne teknologien - og da vil vår anbefaling være å gå til en tilbyder som behersker teknologi som passer dine behov bedre.

Bedriftsintern app

Vi har lang erfaring innen utvikling av apper som er ment for et begrenset publikum, for eksempel selskapets ansatte. En intern app kan gi et viktig bidrag til bedriftens kultur, og hjelper ansatte ved å tilgjengeliggjøre informasjon og verktøy uansett hvor de er.

Apper ansatte elsker

Vi har lang erfaring med å utvikle løsninger som gir økt bruk blant de ansatte. Det er lite poeng i å bruke mye tid og ressurser på å få utviklet ferdig en idé, dersom ingen bruker produktet.

Ved å jobbe med design og brukeropplevelse som hjelper de ansatte med å komme i gang med de nye verktøyene, sørger vi for at så mange som mulig tar i bruk appen som er utviklet.

Ansatte som trenger litt ekstra hjelp

De fleste bedrifter har noen som trenger mer oppfølging enn andre før de kommer i gang med nye mobile tjenester.

Med vår løsning kan du dag for dag se hvilke ansatte som tar din app i bruk. Ønsker du å gi mer oppfølging til dem som aldri har logget inn? Med ett klikk finner du ut hvem det gjelder, og du får mulighet til å ta kontakt med dem direkte via SMS.

Sikkerhet og innlogging

Ved å kun gjøre appens innhold tilgjengelig etter innlogging, har du full kontroll på hvem som har tilgang til hva, og hvor lenge de har tilgang.

Har noen sluttet? Da vil systemet automatisk gjøre appen utilgjengelig for dem.

Distribusjon av apper

Design handler ikke bare om selve appen, men også om prosessen brukerne må gjennom for å installere den.

Enten din bedrift skal utgi en app offentlig eller appen skal være et internt verktøy, har våre apputviklere erfaringen som trengs.

Hvis du er usikker på hvilken metode som er den beste for at ditt prosjekt skal lykkes så ta kontakt. Vi drifter flere titalls apper som bruker de fleste formene for distribusjon, så gjennom et kort møte kommer vi sammen frem til en løsning som bidrar til at prosjektet lykkes.

Apple App Store og Google Play

Apper som skal være offentlig tilgjengelig for et bredt publikum bør publiseres på Apple App Store og Google Play. Da er det enkelt for appens brukere å finne frem til og installere appen, og nye versjoner av appen med ny funksjonalitet finner sin vei til brukerne slik han/hun er vant til. Enklere blir det ikke!

Interne applikasjoner for iOs

Interne applikasjoner kan utgis som såkalte "Unlisted apps" hos Apple.

Da får ansatte, kunder eller samarbeidspartnere fortsatt en brukeropplevelse der de enkelt installerer appen fra Apple App Store, men den dukker ikke opp i søk eller lignende for utenforstående.

Dersom bedriften har en MDM-løsning (Mobile Device Management) leverer vi selvsagt til dette også.

Interne applikasjoner for Android

For kunder som alt har en MDM-løsning er det enkelt å distribuere interne applikasjoner til brukere med Android.

For bedrifter som ikke har en MDM-løsning, er publisering offentlig på Google Play den beste løsningen for å nå ut til brukere med Android. Appen blir da synlig for alle, også utenfor bedriften, men med innlogging sørger vi for at uvedkommende ikke får tilgang.

Snakk med oss om apputvikling

Send en melding på chatten eller ta kontakt på telefon eller e-post for å snakke om apputvikling.