Involver de ansatte i bedriftens internkommunikasjon

For å sikre kvalitet, engasjement og forankring bør alle ansatte involveres i arbeidet med appen for bedriftens internkommunikasjon.


To hender holder en smarttelefon og skriver inn en tilbakemelding. Foto.

Å involvere alle ansatte er enkelt – la dem komme med tilbakemeldinger og innspill direkte i appen.

Fordeler med å involvere ansatte i internkommunikasjonen

  • Høyere kvalitet på appens innhold

  • Bedre forankring av appen hos alle ansatte, og flere vil bruke den aktivt i sin arbeidshverdag

  • Mulighet til å trekke frem nyheter fra hele organisasjonen, ikke kun fra de ansatte på kontoret

  • Spart tid når appens redaktør(er) får mulighet til å fokusere på det som er viktigst for de ansatte

Vi anbefaler også aktiv involvering av ansatte i perioden før appen lanseres. Derfor er en testgruppe på minst 10 personer alltid en del av vår prosess når vi jobber med nye kunder.

Er dere interessert i app for ansatte?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.