App for ansatte i konsern

I et konsern kreves det en ekstra innsats for å opprettholde forholdet mellom den enkelte ansatte og konsernet. Én enkel app kan løse informasjonsbehovet for konsernet og for datterselskapene.


Et organisasjonskart. Illustrasjon.

Vi løser utfordringen med kommunikasjon fra et konsern og deres datterselskaper ved å la alle slippe til. Konsernet kan kommunisere med alle. Det enkelte datterselskap kan kommunisere med sine ansatte. Informasjonen blir flettet automatisk, og alle ansatt har én enkel app å forholde seg til.

Uavhengig av organisasjonsstruktur og størrelse, er ønskene hos våre kunder ofte de samme:

 • Gi alle lik tilgang på informasjon

 • Skape stolthet og involvering

 • Ha en effektiv kommunikasjonskanal som er enkel i bruk, og som alle ansatte benytter

Konsernets ønsker til en app for internkommunikasjon

Konsernledelsen har behov for å kunne kommunisere til alle ansatte i hele konsernet, og ønsker det overordnede ansvaret for informasjonen som sendes ut.

Dette innebærer ofte:

 • En kanal for kommunikasjon med alle daglige ledere i datterselskapene

 • En kanal for kommunikasjon direkte til alle ansatte

 • Deling på tvers av selskaper for å skape motivasjon og dele erfaringer

 • Muligheten for å målrette informasjon. Til enkeltselskaper, grupper av selskaper, eller til en spesiell målgruppe innenfor forskjellige selskaper.

 • En overordnet oversikt over informasjonsflyten, statistikk m.m.

 • Muligheten til å kunne nå ut til alle ansatte raskt, både via pushvarsler og SMS

 • Kontroll på at konsernets grafiske profil m.m. er riktig ivaretatt hos alle

I tillegg sørger vi for at de som jobber på konsernnivå får et tettere forhold til hva som skjer ute i det enkelte selskap, blant annet ved at ansatte selv kan dele fra sin arbeidshverdag.

Hvordan vil dette se ut for ditt selskap? Kontakt oss for en uforpliktende demo.

Datterselskapenes ønsker til en app for internkommunikasjon

Det enkelte datterselskap lever sitt eget liv, og har behov for å kunne kommunisere direkte med sine ansatte uten å måtte gå via konsernet. Derfor setter vi ofte opp vår løsning slik at hvert enkelt datterselskap får anledning til å kommunisere med sine ansatte direkte.

En eller flere redaktører i selskapet får anledning til å bruke alle våre verktøy. De kan blant annet:

 • Legge ut nyheter og annen informasjon

 • Sende pushvarsler

 • Sende SMS

 • La de ansatte dele fra sin arbeidshverdag

 • Håndtere skjemaer

 • Utfylle det som kommer fra konsernnivå, med sine egne opplæringer, rutiner og onboarding av nyansatte

 • Og mye mer

Dette blir automatisk begrenset til å kun gjelde de ansatte i det enkelte datterselskap. Dersom man på konsernnivå ser at noe vil være nyttig for flere, kan det løftes opp og deles med alle.

Er dere interessert i app for ansatte?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.