Kundehistorie

Gjenbrukskommune er utviklet på bestilling fra Larvik kommune. Her kan du se utdrag fra et intervju med lederen for prosjektet.

Intervju med Hafsteinn Haraldsson

Under har vi samlet noen klipp med et intervju av Hafsteinn Haraldsson, prosjektleder for "Gjenbrukskommunen Larvik". Intervjuet ble gjort i februar 2024, mens kommunen var i gang med test av løsningen.

Hva var motivasjonen bak prosjektet?

Synliggjøre tilgjengelige møbler Spare penger Spare CO2-utslipp La ansatte finne noe de ellers ikke ville hatt råd til
Video: Hafsteinn: Hva var motivasjonen bak prosjektet?
Status: 0 av 45.522767 sekunder

Hva er den største fordelen med løsningen?

Lett tilgjengelig Brukervennlig Bruke kommunens tjenester
Video: Hafsteinn: Største fordel?
Status: 0 av 60.337567 sekunder

Hvordan skal ansatte bruke appen?

Sjekk appen før man kjøper noe nytt Ansatte er opptatt av miljø Gode tilbakemeldinger Gjenbruk fremfor å kjøpe nytt
Video: Hafsteinn: Hvordan skal kommunens ansatte bruke appen?
Status: 0 av 54.965533 sekunder

Hvordan måles besparelsene?

Viktig å vise frem besparelser CO2 og kostnader Basert på gjennomsnittstall Alt registreres automatisk Lett å se statistikk Sparer raskt mye Har mange steder som er stappfulle av møbler
Video: Hafsteinn: Hvordan måle besparelsene?
Status: 0 av 58.368933 sekunder

Hvor mye møbler har kommunen "liggende"?

En idrettshall i to meter høyde Halvparten er i god stand
Video: Hafsteinn: Hvor mye møbler har kommunen liggende?
Status: 0 av 21.7657 sekunder

Tilbakemeldinger under testingen

Vakstmester registrerer møbler Veldig enkelt Fornøyd Også eldre ansatte bruker appen Synes løsningen er smart
Video: Hafsteinn: Tilbakemeldinger under testingen
Status: 0 av 26.6706 sekunder

Hva var bakgrunnen for at kommunen satte i gang med prosjektet?

Oppdaget flere loft stappfulle av møbler Ønsket ikke å kaste Kunne vært i bruk om andre visste om dem Ikke oversikt over hva kommunen har Andre kommuner med samme problem La alle kommunale ansatte se hva som er tilgjengelig og ikke i bruk Har blitt kontaktet av andre kommuner
Video: Hafsteinn: Bakgrunnen (endelig versjon)
Status: 0 av 210.420833 sekunder