Klare tilbakemeldinger fra Ungdomsrådet

Vestby kommune har involvert Ungdomsrådet i sitt arbeid med app for barn og unge - og tilbakemeldingene er tydelige.


Fire personer rundt et bord ser på en person som presenterer en app på storskjerm. Foto.

På bildet: Robin Havre viser frem utkastet til app for Vestby kommune, og Ungdomsrådet kommer med sine tilbakemeldinger.

Vestby kommune har inngått avtale med Appfabrikken om innbyggerappen «Ung i Vestby». Formålet med appen er å gi en lett tilgjengelig oversikt over lokale tilbud for barn, ungdom og familier i Vestby kommune.

Rådmannen har bedt ungdomsrådet om å delta i utformingsfasen, slik at deres innspill kan påvirke arbeidet før appen lanseres for alle kommunens innbyggere.

Dette var bakgrunnen for at Robin Havre, daglig leder i Appfabrikken, besøkte Ungdomsrådet.

– Dette er bra! Det er veldig gøy å se at det vi har snakket om så lenge, nå endelig begynner å komme på plass!

Det sier Theo Møllerop, leder av Vestby Ungdomsråd.

Gruppen av ungdommer hadde mange innspill, i hovedsak knyttet til:

 • Hvordan få bedre deltakelse på arrangementer

 • Hvordan nå ut til familiene som ikke kan norsk

 • Språk og bildebruk

 • Kontaktinformasjon

 • Fargebruk i appen

Hvordan få bedre deltakelse på arrangementer

Et gjennomgående problem er at kommunen setter opp tilbud for barn og unge med et begrenset antall plasser. Disse arrangementene pleier å bli fulltegnet, men så møter ikke alle opp.

Et konkret eksempel er at det arrangeres turer til Tusenfryd, der kommunen kjøper billetter og bestiller buss. Det er naturligvis et svært populært tilbud, så det blir raskt fullbooket og har lang venteliste.

– På avreisedagen kan det være 10 personer som ikke møter opp. Vi har lang venteliste, men kjører allikevel med ledige plasser i bussen og billetter som er betalt for, men ikke blir benyttet.

Det sier Ane Isabelle Simble, Fagkoordinator Ung Arena Vestby.

– Ved å ta påmeldinger direkte via appen, håper vi å kunne gjøre noe med dette.

Ungdomsrådet følger opp, med flere forslag:

 • Alle som melder seg på, bør få en SMS der de aktivt må bekrefte sin påmelding. Dette kan ansvarliggjøre ungdommene, og gjøre dem ekstra oppmerksomme på at de opptar en plass, og må gi beskjed hvis de ikke kan delta.

 • Det bør sendes ut påminnelse i forkant, slik at man igjen blir oppfordret til å melde seg av hvis man ikke kan delta.

 • Det er også helt innenfor å be deltakerne bekrefte sin påmelding et par dager før. Hvis det ikke gjøres, vil man miste plassen sin og den vil gå til noen som står på ventelisten.

– Vi må være tydelige og sende påminnelser. Da vil ungdommene møte opp!

Det sier Naomi Reiss-Bendixen, medlem av Ungdomsrådet.

Hvordan nå ut til familiene som ikke kan norsk

Appen har støtte for automatisk oversettelse til over 100 språk, for å gjøre det enklere for kommunen å nå ut til alle sine innbyggere.

Ungdomsrådet tror dette vil være et viktig tiltak for å nå ut til flere, men hadde følgende innspill:

 • Ikke alle foreldre kommer til å laste ned appen. Derfor bør de også få SMS når barna har meldt seg på et arrangement. Alle leser tekstmeldingene, og da vet vi at de har fått det med seg.

 • Når man melder seg på et arrangement som krever at man oppgir kontaktinfo til foresatt, så bør man også velge språket til den foresatte - slik at SMSen som sendes kan leses av alle.

 • Man må også passe på å alltid oppgi kontaktinformasjon til ansvarlig person i kommunen, slik at det er lett å ta kontakt hvis man har spørsmål.

Språk og bildebruk

– Det er viktig å jobbe med språket. Det må være litt mindre "kommune-aktig".

Det sier Fatima Ahmadi, som også er medlem av Ungdomsrådet. Hun oppfordrer kommunen til å prøve å skrive kort og konkret, med et enkelt og tydelig språk.

– Kanskje en gruppe på 2-3 ungdommer bør hjelpe til. For eksempel ved at vi går gjennom og forenkler språket.

Hun påpeker også at bildebruken kan bli bedre, og viser til en artikkel i appen som eksempel. Den handler om kommunens aktiviteter i høstferien.

– Artikkelen har masse tekst, og et illustrasjonsbilde som ikke sier så mye. Her kunne vi heller hatt en kollasj av bilder som viser de forskjellige aktivitetene, og heller korte ned på teksten.

Kontaktinformasjon

Kommunen har vært flink til å legge ut kontaktinformasjon til de ansvarlige personene innenfor hvert tjenestested, men Ungdomsrådet ser rom for forbedring:

 • Bruk bilder av de ansatte. Det senker terskelsen for å ta kontakt!

 • Gjenta kontaktinformasjonen nederst i alle artikler og inne på arrangementene. Dette for å alltid gjøre det enkelt å vite hvem som er ansvarlig, og hvordan man kan ta kontakt uten å måtte bla seg rundt i appen på jakt etter riktig person.

Fargebruk i appen

Ungdommene var også tydelige på at appen kunne hatt godt av litt farger.

Naomi, som har studert fargelære, har konkrete innspill:

– Farger er viktig. Det er så mye mer interessant å gå inn på en fargerik og sprudlende app.

Hun anbefaler en myk palett med motiverende farger.

– Kanskje dette er noe vi kan hjelpe til med. Gruppen Fatima foreslo som går over språket, kan også komme med forslag til farger. Jeg hjelper gjerne til!

Jobber videre

Ungdomsrådet vil jobbe videre med appen, og avgi sine endelige innspill i løpet av høsten.