Bydelen erstattet Facebook og brosjyrer med egen app

Det er 13-års aldersgrense på Facebook og Instagram. Derfor har Bydel Grünerløkka bestemt seg for å ikke bare bruke sosiale medier for å nå ut til barn og unge.


Smilende ungdommer foran den mobile fritidsklubben LøkkyTrøkk. Foto.

På bildet: LøkkyTrøkk en en mobil fritidsklubb, og ett av Bydel Grünerløkkas mange tiltak for barn og unge.

Da bydelen ikke lenger ønsket å kun bruke Facebook til å nå ut til barn og unge, ble løsningen en egen app.

På bildet: Synne Uddmo Ask, avdelingsleder for UngLøkka i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune.

– Det blir feil av oss som bydel å bruke disse tjenestene som vår eneste kanal rettet mot barn og unge. Derfor måtte vi finne en alternativ løsning.

Det sier Synne Uddmo Ask, avdelingsleder for UngLøkka i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune.

Nå bruker bydelen en egen app for barn og unge som sin primære kommunikasjonskanal. 

– Her når vi både barn, ungdom og foresatte på en enkel og trygg måte. Så supplerer vi heller med sosiale medier, for å gjøre ungdom og voksne oppmerksomme på hva de finner i appen.

UngLøkka består av alle fritidsklubbene og utekontakten, og har ansvar for tilbudet rettet mot barn og unge fra 1. trinn på barneskolen helt til fylte 25 år.

I tillegg til det store aldersspennet i hovedmålgruppen, brukes appen også aktivt av barnas foresatte. 

– Det gjør det mye enklere for oss. Uansett hvem vi snakker med, så henviser vi til appen.

På bildet: En glad gjeng er klar for vinterferie på Dragen Fritidsklubb.

Fra tre dager til tre minutter

For å holde informasjonen oppdatert har bydelen mange redaktører. Hele 30 personer i bydelen har direkte tilgang til å redigere appens innhold.

– Tidligere måtte man kontakte sin teamleader som igjen ga beskjeden videre, og det kunne ta noen dager før informasjonen på nett eller i sosiale medier var oppdatert. Det var veldig byråkratisk. 

Nå kan de ansatte selv legge ut informasjon de mener er aktuell for appen.

– Vi har gått fra to-tre dager til to-tre minutter.

For å holde kontroll med mange redaktører, har de fleste kun anledning til å redigere innholdet innenfor sitt eget ansvarsområde.

– Det er vinn-vinn. Det er enklere for den ansatte å kun jobbe med sitt område av appen. Samtidig har jeg, som hovedansvarlig, fortsatt har kontroll på hvem som endrer hva.

Selv innenfor hver enkelt fritidsklubb er det flere redaktører.

– Det var sårbart med kun en redaktør på hvert sted. Dessuten har man forskjellig ansvar, for eksempel er én person ansvarlig for gaming og en annen for hobby. Da er det lettere å bare legge ut informasjon selv.

En kvinne holder frem en smarttelefon med appen UngLøkka på. Foto.På bildet: Appen UngLøkka

Viktig for skole, NAV, politi og barnevern

For UngLøkka har appen ikke bare effektivisert kommunikasjonen, men den har også styrket samarbeidet med andre viktige tjenester.

– Appen er samlingspunktet. Også på samarbeidsmøter mellom skole, politi, NAV og barnevern er det appen det refereres til. 

Ved at appen gir en samlet oversikt over tilbudet rettet mot barn og unge, blir det lettere for de aktuelle tjenestene å finne aktiviteter og avtale ekstra oppfølging. 

– La oss si at barnevernet har et barn med ekstra stort behov for å komme seg ut av hjemmet. Da finner de en passende aktivitet i appen, samt kontaktinformasjon direkte til ansvarlig person hos oss.

– Da får vi samkjørt oss. Vi møter barnet i døra, og sørger for ekstra oppfølging, slik at det blir en fin og trygg opplevelse. 

På bildet: GoCart arrangert av X-Ray Ungdomskulturhus. Deltakerne har meldt seg på i appen.

– Et stort skritt i riktig retning

– Med appen har vi tatt et stort skritt i riktig retning. Vi tilpasser oss barn og unges behov, samtidig som det har blitt mer oversiktlig for oss voksne.

Bydelen har flere planer for videreutvikling av appen.

– I løpet av høsten vil vi få inn bilder av alle ansatte, for å gjøre terskelen for å ta kontakt enda litt lavere.

– I tillegg har vi nettopp fått automatisk oversettelse av appens innhold til over 100 språk. Det er viktig for oss som en flerkulturell bydel. 

Appen heter UngLøkka, og kan lastes ned på Apple App Store og Google Play.

FOTO:

LøkkyTrøkk på Instagram

Dragen Fritidsklubb på Instagram

X-Ray Ungdomskulturhus på Instagram.

Er dere interessert i app for barn og unge?

Ta kontakt med Appfabrikken for en uforpliktende prat.