Personalhåndbok på mobilen - Personalhåndbok som egen app

Hvordan gjøre personalhåndboken lettere tilgjengelig for de ansatte - både kontoransatte og de som jobber ute?

De fleste bedrifter med flere ansatte har en egen personalhåndbok - ofte som en del av intranettet. 

For en kontorbedrift der alle ansatte stort sett jobber på PC er dette en god løsning - innholdet er lett tilgjengelig gjennom hele arbeidsdagen og alle vet hvordan de finner frem til informasjonen de trenger.

I motsatt ende er bedrifter der flesteparten av de ansatte jobber ute, og hvor PC ikke er en del av det daglige arbeidsverktøyet. Mange bedrifter har personalhåndboken tilgjengelig online, for eksempel ved å åpne for innlogging hjemmefra - men dette blir svært lite brukt. 

 

Peab lanserere app for ansatte - faksimile fra Mobilen.no

Faksimile fra "Lanserer app for ansatte" på Mobilen.no

 

 

Ved å flytte personalhåndboken over på mobil sikrer man at alle får lik tilgang til informasjon, samtidig som bedriften får en effektiv kommunikasjonskanal ut til de ansatte.

Når de ansatte har installert appen kan bedriften enkelt og kostnadsfritt sende direktemeldinger (pushvarsler). Alle ansatte ser meldingen, og de som ønsker det kan sveipe over meldingen for å lese mer. 

I 2013 leverte Appfabrikken en egen intern-app for de ansatte i Peab Norge, og våren 2014 tok resten av konsernet med svenske Peab AB og finske Peab OY også løsningen i bruk.

Appen benytter Appfabrikkens publiseringsløsning, som gjør at informasjonsavdelingen i de respektive landene enkelt kan legge ut ny informasjon. Innholdet i appen oppdateres så automatisk - slik at de ansatte alltid er oppdatert. 

Les mer om appen på Bygg.no eller Peabs egne nettsider.

Kom i gang med egen app

Tast inn ditt telefonnummer eller send oss en e-post så tar vi kontakt.


Privatperson     Bedrift